Štrkopiesky pre skrášlenie Vášho bývania

Štrk Poprad je to najvhodnejšou variantou nielen pre Vašu stavbu, ale aj pre všeobecné použitie.

Neváhajte a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Čierne uhlie Poprad od firmy TDScompany s.r.o. bude tým pravým pre Vás.

Druhy štrkopieskov

Štrk

0-4 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 72 1512, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%
0-22 Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-0-22 40% SHR 1990 STN 72 1512)

Dunajský kameň

4 – 8 vhodný na okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
16 – 22 vhodný na okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
22 – 64 vhodný na okrasné násypy a ukážkové architektonické práce

Drvené kamenivo

4 – 8 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku
0 – 45 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.

Piesky

0 – 1 Šaštínsky vhodný na jadrové omietky,pieskoviská,plážové ihriská,špárovanie
0 – 4 Ludrova vhodný na jadrové omietky,zásypy

Pozrite si ceny našich produktov

Cenník produktov