Kvalitné čierne uhlie a koks

Spoločnosť Eurokred sa zaoberá okrem iného aj predajom čierneho uhlia. Rovnako sa zaoberáme predajom koksu.

Neváhajte a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Čierne uhlie Poprad od firmy TDScompany s.r.o. bude tým pravým pre Vás.

Druhy čierneho uhlia a koksu

Druh Zrnitosť v mm Výhrevnosť v MJ/kg Popol/Ad%
EKO hrášok 8 – 20 28 – 30 10,5
Orech 20 – 40 28 – 30 10,5
ETP 25 – 80 28 – 30 10,5
Kocka 28 – 30 28 – 30 10,5
Druh Zrnitosť v mm Výhrevnosť v MJ/kg Popol/Ad%
Orech 1 40 – 60 26 – 28 10,5
Orech 2 20 – 40 26 – 27 10,5
Otopová zmes + 40 26 – 27 10,5
Hrášok 10 – 20 25 12
Koksík 0 – 10 23,5 12

Pozrite si ceny našich produktov

Cenník produktov